Alumni tentoonstelling – Het Moment

Het Moment

Driehonderd jaar academie is een memorabele tijdspanne. De periode van 300 jaar is een aaneenschakeling van steeds weer verschillende momenten.
De titel van de tentoonstelling ” het moment” wil het belang van “het nu ” accentueren.
Het nu is het enige wat echt bestaat en belangrijk is. Immers het verleden is voorbij en de toekomst is nog onbestaand. Vooral kunst haalt zijn relevantie uit het heden,uit het nu,uit dit moment.
De exposanten zijn Ann Vrielinck, leerkracht aan Academie DKO en bezielende kracht van deze tentoonstelling en twee ex-cursisten en nog steeds vrije leerlingen Dirk van Dingenen en Lucas Neyt.
De tentoonstelling wil gaarne het idee van het moment weerspiegelen. Daarom zijn de meeste schilderijen en tekeningen vervaardigd voor deze expo, kort voor de tentoonstelling en tijdens de opbouw van de tentoonstelling werden in deze inspirerende ruimte verschillende werken  geboren. Het is overigens de bedoeling om tijdens de periode van de tentoonstelling ter plaatse nog meer werken te vervaardigen waardoor de expositie zelfs een veranderend karakter krijgt.

Het thema is ” Vogels”.
Vogels zijn van alle tijden ,denk maar aan de verdwenen vliegende dinosauriërs, vogels zijn uitermate divers en boeiend, uitermate schitterend maar ook zeer kwetsbaar, denk maar aan de vele verdwenen soorten.
Fernand Boutens, overleden september 2017 , ex-leerkracht kunstschilderen aan de Academie leerde zijn leerlingen het metier aan de hand van opgezette vogels.
De expo is dan ook een hommage aan deze kunstenaar, waarvan verschillende werken met dank aan de familie in de tentoonstelling werden opgenomen.
Vele aspecten maken vogels een boeiend onderwerp.
Icarus wou vliegen als een vogel maar vloog te dicht bij de zon. De pestdokters haalden inspiratie bij de vogels voor hun snavelvormige maskers. Ann Vrielinck zag merkwaardige gelijkenis tussen sommige vogelkoppen en menselijke hoofden. Dirk van Dingenen vond inspiratie bij zijn tamme Kaketoe.
De vogel op de affiche is de dode bonte specht die Ann in haar tuin vond. Het werd een gezamenlijk werk. Zelfs de helden van Arnout uit de tv serie brachten inspiratie, evenals de vele verhalen en gesprekken in het atelier.
De heer Paul Silance leende zijn opgezette vogels zodat we ze hier kunnen afbeelden. Hij neemt ook deel aan de expo doordat hij een video toont van de foto’s van zijn vogels, waarvoor onze dank.